IPO III Adoerak v.d. Swinse Scheper
NHSB1892404
IPO III Sph G & G dipl.
Terra Nova’s Cleopatra Eelco
NHSB1377217
Kaleb Juventus Aristides
NHSB1117612
Terra Nova’s Cleopatra
NHSB1216141
Fonny du Domaine d’Eole
LOF1 37578 GR
NHSB1725346
Tyrame du Buguet-Haut
LOF18939/02808
Velba de la Grand Lande
LOF32018/03085
S33871/99
Belgerac Yxa To Lann Morian
NHSB1817914
IPOIII Breston V ’t Bentsteetje
SCHWCH NLCH SCHHIII WW-85 INTUCH
Tysk&VDHCH
Falk vom Nauenhof
VDH/DKBS83GR531
NHSB1446106
NLCH Ozo V ’t Bentsteetje
S35688/96
KORAD LPI LPII
Eternity’s Joy Of Belgerac
NHSB1800749
Greco De La Grande Lande
S19351/91
Vaquita’s Alice Of Eternity

Namn: SKK hunddata: Prov/tävlingar: Utställningar:
Lann Morian Exodus S51587/2002 MH