2008-08-12 föddes tre hanar och sex tikar. Se MH-protokoll här!
080227rex   eyravackrast

V’Rex du Champ BouletB.B.G. S48919/2005

IPO III

Rex du Champ Boulet
B.B.G. LOF045819/04659
s.r.U. Ring 3 Sélectifs
Max de la Vallée des Suessiones
B.B.G. 042742/04242
s.r.U. Ring 3 Sélectifs
Gipsie du Champ Boulet
B.B.G. 038392/04832
s.r.U. Ring 3
Radja de la Vallée des Suessiones
B.B.G. LOF045796/05679
Diego
B.B.T. LOF032547/04776Ring
Orane de la Vallée des Suessiones
B.B.G. LOF041953/07004 s.r.U. Bt Ring
Eyra of the Silver RailsB.B.G. S61585/2006 IPO II Vox of the Silver Rails
B.B.G. L.O.S.H. 0795197
Pidoc of the Silver Rails
B.B.G- L.O.S.H. 0666121
Ola of the Silver Rails
B.B.G. L.O.S.H. 0652632
Cora of the Silver Rails
B.B.G. L.O.S.H. 0943005
Xirus of the Silver Rails
B.B.G. L.O.S.H. 0827258
Vickie of the Silver Rails
B.B.G. L.O.S.H. 0795204

 

SKK Hunddata Namn Veterinär Prov/tävling
S58856/2008 Hendrix HD AA, ED 1/0 MH, ufl lkl, BH-prov, uppfl Hkl sph.
S58857/2008 Hardy Kryptorchid MH
S58858/2008 T Hesse HD AA, ED 0/0 MH, uppfl Hkl sph
S58859/2008 SELCH SEVCH Hailey Hexa HD AA, ED 1/0 MH, SPH3, SÖK3, NW1
S58860/2008 Helga HD AA ED 0/0 MH
S58862/2008 Hiici Tuima, rycktes bort från detta livet genom en tragisk olyckshändelse: en tråd följde med ner i magen och förstörde hela tarmen.
S58863/2008 Holly Black HD AA, ED 0/0 MH
S58864/2008 T Hasta HD AA, ED 0/0 MH
Gk Akl SPH,
Gk forts.kl rallylydnad
S58861/2008 Herzl På grund av en hjärnskada finns inte Herzl längre hos oss.