Kafka/Kalle i Varberg 20120818
Kepler/Eskil i Visby 20120401
Kallisto i Malung 20130511

MH protokoll

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Kalle Eskil, Kallisto
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Kallisto Följer med villigt. Engagerar sig.
Kalle Eskil
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Kallisto Accepterar. Är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Kalle Eskil Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Kalle Eskil
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Kallisto
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Kallisto Griper direkt med hela munnen. Eskil Griper direkt, hugger föremålet. Kalle
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om. Kalle Eskil Kallisto Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Eskil Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Kalle Kallisto Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej. Eskil Startar men avbryter. Kalle Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Kallisto Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Eskil Griper ej, nosar på föremålet. Kallisto Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Eskil Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Kalle
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Kalle Eskil Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Kallisto Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Kalle Eskil Kallisto
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Kalle Eskil Kallisto Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Kalle Eskil Kallisto Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Kallisto Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Kalle Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Eskil
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Kallisto Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Kalle Eskil
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Kallisto Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Eskil Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
Kalle
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Eskil Kallisto Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Kalle
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden. Eskil Kallisto Visar enstaka hot-beteenden. Kalle Visar flera hotbe-teende under längre tid.
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Kalle Kallisto Går fram till overallen utan hjälp. Eskil
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Kalle Eskil Kallisto
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Eskil Kallisto Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.
Kalle
Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Kalle Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Eskil Kallisto
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Kallisto Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Eskil Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
Kalle
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Kalle Eskil Kallisto
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
,
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Kalle Kallisto Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Eskil Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Kalle Visar enstaka hotbeteende Eskil Visar flera hotbeteende under längre tid. Kallisto Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kalle Eskil Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Kallisto
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Eskil Kallisto Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Kalle Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
,
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Kallisto Går fram till spöket utan hjälp. Kalle Eskil
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Kalle Tar kontakt själv. Balanserad. Eskil Kallisto Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Kalle Eskil
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Kallisto
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Kallisto Griper direkt med hela munnen. Eskil Griper direkt, hugger föremålet. Kalle
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kalle Eskil Kallisto
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.