2009-09-12 i Falkenberg Ikaros
2011-05-08 i Pålsbo Indra

MH protokoll

1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Ikaros Indra
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig.
Ikaros Indra
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.
Ikaros Indra
Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Ikaros Indra
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Ikaros
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet. Indra
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om.
Ikaros
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Indra Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Indra Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Ikaros
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej. Indra Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Ikaros
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Indra Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Ikaros
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Indra Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Ikaros
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Ikaros Indra
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Ikaros
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Indra Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.
Ikaros Indra
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Indra Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Ikaros
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Indra Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Ikaros
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Indra Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
Ikaros
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Ikaros Indra
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden.
Ikaros
Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbe-teende under längre tid. Indra
,
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Indra Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Ikaros
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Ikaros
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Indra Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Ikaros
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Indra Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter.
Ikaros Indra
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Indra Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Ikaros
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Ikaros
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
India,
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. Indra
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Ikaros Indra
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende Visar flera hotbeteende under längre tid. Indra Visar flera hotbeteende och någon attack.
Ikaros
Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott
Ikaros Indra
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Ikaros
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Indra Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
,
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Indra Går fram till spöket utan hjälp.
Ikaros
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak – helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad.
Ikaros Indra
Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Ikaros Indra
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål.
Ikaros
Griper direkt med hela munnen. Indra Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Ikaros
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott. Indra