2009-03-01 föddes två hanar och tre tikar. Se deras MH-protokoll här.

IPO 3, PDH Sergeant Denzel Beska Du Champ Boulet
sergeantdenzel beska

 

 

 

IPO 3, PDH Sergeant Denzel

BBG

 

 

 

IPO 3 Duc Nicolas Berger du Rayon

BBG

 

Lautrec du Castel des Loges

BBG

 

Duchesse Falaise Bergers du Rayon

BBG

 

 

IPO 3 Scalloways Romy

BBG

 

SchH 3 Scalloways Vidoc

BBG

 

Furie de Colombophile

BBT

 

 

 

Beska Du Champ Boulet

B.B.G 2006018263 , S59840/2006

 

 

 

Orsam de Salte Cabre
B.B.G 043838/04607
Ring 3 – Finaliste
Duke du Lac du Lezert
B.B.T. 30482/04412
CT Ring 3
Harmony de Salte Cabre
B.B.G. 39509/04519
Ring 2
Ripsie Du Champ Boulet
B.B.G. 045825/06003
Max De la Vallée des Suessiones
B.B.G. 042742/04242
s.r.U. Ring 3 Selectifs
Gipsie Du Champ Boulet B.B.G. 038392/04832s.r.U. Ring 3

 

SKK Hunddata Namn Veterinär Prov/tävling
 

S25460/2009

 

Inferno /Lex

 

S25461/2009

 

Korad IPO III Ikaros/Karo

 

HD AA ED 0

 

MH, BH, Lyd.kl.2 (1:a pris), BSL2
Deltagare IPO-SM

 

S25462/2009

 

Isis

 

HD AA

 

Lyd1, rallylyd 1.

 

S25463/2009

 

Ishtar

 

BH, Belg.ring 3, (Obs. omvänd ordn i Bel.Ring.) security dog

 

S25464/2009

Indra  

MH