Nixon, Nikita, Nova

MH protokoll
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Nikita
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
 Nixon Nova
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.
Nikita Nova
Följer med villigt. Engagerar sig.
Nixon
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.  Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren
Nikita
Accepterar. Är neutral.  Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.
Nixon Nova
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Nixon Nikita
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Nova
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.  Griper direkt med hela munnen.
Nixon Nikita Nova
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.
Nikita
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
Nixon Nova
3a. JAKT 1 Förföljande Startar ej. Startar men avbryter.
Nova
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Nixon Nikita Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2 Förföljande Startar ej.
Nova
Startar men avbryter. Nixon Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Nikita Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram. Nixon Nova Griper ej, nosar på föremålet.
Nikita
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.

 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. 
3b. JAKT 2 Gripande Nonchalerar bytet /springer ej fram. Nixon Nova Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Nikita
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.  Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Nixon Nova
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Nikita
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.  Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Nixon Nikita Nova
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. 
5b. AVST. LEK Hot/agg. Inga skall eller morrningar.
Nixon Nikita
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
Nova
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.  Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
Nixon Nova
Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.
Nikita
Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.
Nixon
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Nikita Nova
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. 
5e. AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse.
Nixon
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Nova
Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Nikita Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Nixon Nikita
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Nova
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hot-beteenden.
Nixon Nikita
Nova
Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbeteende under längre tid.
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.
Nixon
Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Nikita Nova
Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.
Nikita
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.  Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Nixon Nova
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Nixon Nikita Nova
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp.  Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Nikita
Flyr högst 5 meter.
Nixon Nova
Flyr mer än 5 meter. 
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram
Nixon
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Nikita Nova Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Nikita
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Nixon Nova
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
Nixon Nikita Nova
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteende.
Nixon
Visar enstaka hotbeteende Nikita
Visar flera hotbeteende under längre tid.
Nova
Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Nova
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Nixon Nikita
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.
Nixon Nikita
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. , Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Nova
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.  Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Nixon Nova
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Nikita Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte undan.  Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Nixon
Tar kontakt själv. Balanserad.
Nikita Nova
Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt. Nixon Nikita
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Nova
9b. LEK2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Nikita Griper direkt med hela munnen. Nixon Nova
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be- rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Nixon Nikita Nova
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.