IPO III Adoerak v.d. Swinse Scheper
NHSB1892404
IPO III Sph G & G dipl.
Terra Nova’s Cleopatra Eelco
NHSB1377217 GR
Kaleb Juventus Aristides
NHSB1117612 GR
Terra Nova’s Cleopatra
NHSB1216141 GR
Fonny du Domaine d’Eole
LOF1 37578 GR
NHSB1725346
Tyrame du Buguet-Haut
LOF18939/02808 CH
Velba de la Grand Lande
LOF32018/03085
Belgerac Yxa To Lann Morian
S33871/99
NHSB1817914
IPOIII Breston V ’t Bentsteetje
SCHWCH NLCH SCHHIII WW-85 INTUCH
Tysk&VDHCH
Falk vom Nauenhof
VDH/DKBS83GR531 G
NHSB1446106
NLCH Ozo V ’t Bentsteetje
S35688/96
KORAD LPI LPII
Eternity’s Joy Of Belgerac
NHSB1800749
Greco De La Grande Lande
S19351/91
Vaquita’s Alice Of Eternity

 

Två hanar och fyra tikar
Se kullens MH-protokoll här

Namn: Reg.nr Prov/tävlingar: Utställningar:
Faxebrand HD A/A AD UA Svensk Brukschampion IPO S27268/2003 MH 1:a på skotten! Godk BH
IPO III 5 cert !
BSP 2
2:a bruksklass
Focus/Ville S27269/2003 MH 2:a på skotten!
Lyd.kl II, Akl spår Ufl
Fenja HD A/A AD UA Ögon ua S27270/2003 MH 1:a på skotten! 3 N-Cert, BIR, BIM
Fenni S27271/2003 Godk. BH
JK 1
Exellent- JKL, BIM-valp
Flora/Azzi HD A/A AD UA S27273/2003 MH 1:a på skotten!
Funny HD A/A AD UA S27274/2003 MH 2:a på skotten!
Hoppklass III cert
Agility III
Freestyle klass I
Lyd.kl I
BIR-valp, 1:a öppen klass